Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

7 nguyên tắc đổi mới của Steve Jobs

Để thành công cần rất nhiều yếu tố, tuy nhiên hãy nhìn vào những nguyên tắc chính của những người thành đạt để xem ta còn thiếu những gì? Dưới đây là 7 nguyên tắc của Steve Jobs - CEO huyền thoại của Apple:

1. Làm những gì bạn đam mê (Do what You Love).
2. Tạo nên sự khác biệt (Put a Dent in the Universe).
3. Vận động bộ não (Kick-Start Your Brain).
4. Bán ước mơ, không phải bán sản phẩm (Sell Dreams, Not Products).
5. Nói "Không" với 1.000 thứ (Say No to 1,000 Things).
6. Tạo ra những kinh nghiệm điên rồ mới (Create Insanely Great Experiences).
7. Làm chủ thông điệp (Master the Message)

Steve Jobs

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét