Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Biển chỉ dẫn cuộc đời

Bốn thông điệp mà bức ảnh muốn truyền tải:

+ Hãy đi tìm niềm vui
+ Hạn chế làm tổn thương người khác
+ Đừng bao giờ chấp nhận thất bại
+ Đấu tranh cho cái bạn gọi là hạnh phúc.

Biển chỉ dẫn cuộc đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét