Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2013

Câu chuyện về chiếc giầy

DePrimo đi tuần ở khu Time Square trong một đêm giá lạnh, anh phải đi 2 đôi vớ mà vẫn thấy buốt, bỗng anh nhìn thấy một người đàn ông vô gia cư không có giầy đang ngồi dựa vai vào cửa kính. Anh động lòng trắc ẩn, dừng lại và hỏi ông ta có muốn một đôi vớ cho ấm không?"

Người đàn ông bất hạnh trả lời không. Cảm ơn lòng tốt của anh và thêm vào "May God bless you"

Thật là bất ngờ, anh DePrimo nghĩ " một người nghèo mạt đến nỗi một đôi vớ cũng không có, thế mà lại có một tấm lòng vĩ đại để mà xin Chúa ban phước lành cho mình. Thật là một sự...vô cùng tận..tuyệt vời"

Anh quyết định tới tiêm giầy Sketchers để mua một đôi ủng, không biết số giầy là bao nhiêu cho nên anh lại phải chạy ra chỗ người vô gia cư một lần nữa. Sự việc không lọt qua mắt của ông quản lý tiệm giầy và ông ta đã giúp giảm giá đôi giầy để anh DePrimo chỉ phải trả như là giá của một nhân viên của tiệm.

Hành đông của anh DePrimo đã được một du khách từ xa đến New York chơi chụp lại hình ảnh cảm động ấy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét